مشاهده همه 7 نتیجه

انتهای محصولات

محتوایی برای بارگذاری وجود ندارد

بارگذاری محصولات بیشتر

آموزش انگلیسی بوسیله داستان های انگلیسی یکی از موثرترین روشهای یادگیری زبا ن انگلیسی کودکان است . کودک با ذهنیت شخصیت های داستان سعی در ارتباط با آنها می نماید و با توجه به مکالمه انگلیسی بین آنها و تکرار آن و از این طریق باعث ارتقائ مکالمه انگلیسی کودکان می شود. داستان های انگلیسی برای کودکان مانند علایدین ، سیندرلا ، پرنسس و …. تماما در وب سایت آموزش زبان انگلیسی کودکان ABCKID موجود است.